Villkor

Användarvillkor

Acceptans av villkor

Genom att använda våra tjänster accepterar du dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Tjänster

Vi erbjuder byggtjänster, inklusive renoveringar och måleriarbeten. Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla våra tjänster på ett effektivt och professionellt sätt.

Betalning

Vi fakturerar våra kunder enligt överenskomna avtal och betalning ska göras enligt dessa avtal. Vi accepterar olika betalningsmetoder, inklusive kreditkort och banköverföring.

Ansvar

Vi ansvarar inte för skador på egendom som orsakats av våra kunder eller tredje part under byggprojektet. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador som orsakats av naturliga krafter eller oväntade händelser.

Garantier

Vi garanterar att våra tjänster utförs på ett professionellt och effektivt sätt. Vi garanterar också att vi använder högkvalitativa material och verktyg. Om det skulle uppstå problem med våra tjänster, är vi redo att ta itu med dessa problem på ett rättvist och effektivt sätt. Eventuella garantier som tillhandahålls för våra tjänster är enbart begränsade till garantier som uttryckligen anges i vårt avtal med kunden.

Personuppgifter

Vi samlar in och använder personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Vi kommer inte att dela personuppgifter med tredje part utan kundens samtycke. Vi förbehåller oss rätten att använda personuppgifter för marknadsföringsändamål, såvida kunden inte uttryckligen motsätter sig detta.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida. Det är kundens ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla sig uppdaterad.