Ekostenets

Försäkringsskador

Försäkringsskador kan uppstå när oväntade händelser inträffar, såsom olyckor, stölder eller naturkatastrofer. Det är viktigt att ha en försäkring som täcker sådana händelser för att skydda dina tillgångar och ekonomiska välbefinnande.

Vårt fokus

Vi hjälper dig att återuppbygga efter en skada. Vårt mål är att skydda din investering.

Försäkringsskador

När en olycka inträffar i fastigheten

Försäkringar kan täcka skador som vattenskador, brand, mögelangrepp eller hussvamp i fastigheten. Processen för att återställa och reparera skadan varierar beroende på försäkringsbolag. Om en skada upptäcks bör du alltid anmäla den till ditt försäkringsbolag för godkännande innan du går vidare med åtgärder. Vårt team är här för att hjälpa till efter att skadan har godkänts. Försäkringsskador kan vara krävande och komplexa, men med vår erfarenhet och kunskap som hantverkspartner, kommer du att ha en trygg partner genom hela processen.

Viktig information att ge försäkringsbolaget vid en försäkringsskada

Det är av yttersta vikt att anmäla en försäkringsskada omedelbart. Vid anmälan bör du ha all tillgänglig information om skadan och vara redo att svara på eventuella frågor från försäkringsbolaget. Detta kommer att påskynda bedömningen av skadan och säkerställa en snabbare ersättning. Ibland krävs det prover eller ytterligare undersökningar för att bedöma skadans omfattning och art.

Det är också viktigt att känna till vad som ingår i din hem- och villaförsäkring. Det är en god idé att regelbundet granska innehållet i din försäkring och jämföra den med dina aktuella behov. För att lära dig mer om vad som behövs för att skydda ditt hus på bästa sätt, kan du läsa mer här eller här. Det är också klokt att jämföra villkoren från olika försäkringsbolag för att hitta det skydd som passar ditt hus bäst.

Säkerställ att du har rätt försäkringsskydd

Vid en olycka som orsakar skada på fastigheten, är det försäkringsbolaget som avgör vilka åtgärder som omfattas av ditt försäkringsskydd och hur skadan ska återställas. För att säkerställa att du alltid har det skydd du behöver, är det klokt att regelbundet granska dina försäkringsvillkor och eventuellt förstärka ditt skydd. Det är alltid ditt ansvar att se till att du har rätt försäkringsskydd för din bostad eller fastighet.

 

Vanliga frågor vi får

Har du drabbats av en skada i ditt hem? Vi förstår att det kan vara en tuff situation att hantera. Att uppleva en brand, vattenläcka eller mögelangrepp i sitt hus är en mardröm för alla.

Vi besvarar alla dina frågor angående reparationen, såsom val av material, reparationstider, eventuella tilläggsarbeten och kostnader för reparationen. Däremot är det din skadehandläggare på försäkringsbolaget som hanterar frågor rörande försäkringen och ersättningen.

 

Vi bokar alltid in tid i förväg så att du inte behöver vara bunden till att vara hemma och vänta. Om du inte har hört från oss på några dagar, är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. För att underlätta och förkorta byggtiden kan det ibland vara möjligt för oss att få tillgång till en nyckel. Detta beror på att det kan vara svårt att exakt planera tiden för arbete hos en annan kund. Om vi avslutar tidigare än förväntat hos en annan kund, kan vi komma till dig med kort varsel.

Vi bokar alltid in tid i förväg så att du inte behöver vara bunden till att vara hemma och vänta. Om du inte har hört från oss på några dagar, är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. För att underlätta och förkorta byggtiden kan det ibland vara möjligt för oss att få tillgång till en nyckel. Detta beror på att det kan vara svårt att exakt planera tiden för arbete hos en annan kund. Om vi avslutar tidigare än förväntat hos en annan kund, kan vi komma till dig med kort varsel.

Boka gratis konsultation för försäkringsskador